Blog Profesia.sk
Říj
4

Proč si vás personalisté chtějí před nástupem do práce otestovat?

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Proč si vás personalisté chtějí před nástupem do práce otestovat?
Čeká vás v rámci výběrového řízení i osobnostní testování? Nebojte se. Personalisté chtějí jen lépe poznat vaše vlastnosti a styl komunikace.

Najít a zejména udržet si dobrého zaměstnance je stále těžší. Mnoho firem se potýká s vysokou fluktuací. Proto se snaží do výběrového řízení začlenit techniky, které jim napoví více o charakteru kandidáta a o tom, zda se na danou pozici hodí. K tomu jim pomáhá testování osobnosti.

Testy odhalí i to, co neřeknete

Pokud jste se s osobnostním testováním ještě nikdy nesetkali, může vás požadavek potenciálního zaměstnavatele překvapit. Ale není se čeho obávat. Nejedná se o žádnou psychodiagnostiku nebo odborné vyšetření. Stále více společností využívá osobnostní testy jako doplněk výběrového řízení. Většinou se týkají finálních kandidátů na danou pozici.

Proč si vás ale personalista potřebuje otestovat? Osobnostní testy slouží především k odhalení vašich základních charakterových vlastností a měkkých dovedností. Podle výsledků může personalista určit, zda se na danou pozici povahově hodíte nebo jestli si sednete s týmem a šéfem. Dále se sleduje, zda jste týmový hráč nebo spíše samostatná jednotka a jaký je váš komunikační styl. A také, zda se ve vás skrývá manažerský potenciál. Výsledky mohou také ukázat, zda můžete mít problém s některými činnostmi, které jsou náplní pracovní pozice.

Nejlepší příprava? Buďte sami sebou

Máte termín testování a chtěli byste se na něj připravit? Radíme vám, abyste neztráceli čas. Pokud znáte sami sebe a jste si jisti, že se na danou práci hodíte, nemusíte se ničeho bát. Samotný osobnostní test ještě nikoho o místo nepřipravil. To, jestli pozici získáte, závisí na kombinaci více faktorů a také na vaší konkurenci.

Jedinou radou je odpovídat pravdivě. Mnoho testů je postaveno tak, že obsahují více otázek podobného charakteru, které jsou různě stylizovány. Je to právě proto, aby byla zachována konzistence odpovědí.

Otázky, které zjišťují, jak komunikujete s novými lidmi, mohou vypadat takto:
„Rád potkávám nové lidi.“
„Na společenských akcích mluvím s lidmi, které znám.“
„V menších skupinkách se cítím lépe.“
„Nemám problém oslovit cizí lidi.“
„Je pro mě těžké mluvit s lidmi, které neznám.“
„Jsem rád středem pozornosti.“

Proč není dobré vyplňovat testy na základě toho, co považujete za správnou odpověď? Osobnostní testy pomohou nejen personalistovi, ale i vám. Představte si, že vyplníte test podle toho, co si myslíte, že se na danou pozici hodí, ale zároveň jsou odpovědi opakem vaší skutečné povahy. Pokud práci získáte, můžete velmi rychle zjistit, že vám vlastně náplň práce nevyhovuje nebo že ji těžko splníte.

Různé testy odhalují různé druhy chování

Personalista vám může předem sdělit, jaký typ testu vás čeká, ale nemusí. Každá společnost může používat jiný typ testu. Test můžete absolvovat online z pohodlí domova nebo na pohovoru u zaměstnavatele. Mezi nejčastější patří:

  • HPI – Hoganův osobnostní dotazník. Obsahuje přibližně 200 otázek typu souhlasím/nesouhlasím a jeho vyplnění trvá 15-20 minut. Vypovídá o vhodnosti kandidáta na danou pozici, ukazuje jeho silné stránky a prostor na rozvoj. Předvídá chování člověka.
  • MVPI – Inventář motivů hodnot a preferencí. Skládá se z přibližně 200 jednoduchých výroků, jejichž vyplnění zabere 15 až 20 minut. Určuje, jak se daný člověk hodí na danou pozici, jak zapadne do týmu, zda je kompatibilní s hodnotami společnosti. Zaměřuje se spíše na hodnoty, postoje a touhy člověka.
  • MBTI – Myers-Briggs indikátor osobnosti. Test s 93 otázkami, které dávají na výběr ze dvou tvrzení. Výsledky testu nabízejí 16 různých typů osobnosti, které vymezují škálu extrovert – introvert, intuice – vnímání, myšlení – cítění, hodnocení – vnímání. Test určí, zda se na danou pozici hodíte a jak zapadnete do týmu.
  • HDS – Hoganův vývojový test. Obsahuje přibližně 170 otázek typu souhlasím-nesouhlasím a jeho vyplnění trvá 15-20 minut. Zaměřuje se na rizikové tendence chování, které snižují produktivitu práce. Na rozdíl od předchozích ukazuje, jak bude člověk reagovat ve stresových nebo nových situacích. Používá se spíše při výběru na vyšší manažerské pozice.

TIP: Podstoupili jste osobnostní test? Požádejte personalistu o zhodnocení výsledků. Může vám to pomoci v dalším profesním směřování a možná se o sobě dozvíte i něco nového.

Osobnostní testy jsou jen jedním z typů, které mohou firmy využívat. Kromě toho existují také výkonové testy, testy kompetencí nebo testy speciálních schopností. Ty se používají, když personalista potřebuje otestovat konkrétní dovednosti uchazeče. Jednoduše řečeno, otestovat lze cokoli.

U některých povolání se testům nevyhnete

Záleží na společnosti, zda se rozhodne vás testovat nebo ne. U některých pracovních nabídek se to dozvíte z popisu práce, ale většinou vám personalista vysvětlí výběrový proces podrobněji během telefonického nebo osobního pohovoru. Existují však povolání, kde se testování nevyhnete. Patří mezi ně práce ve státní správě, záchranných složkách nebo na manažerských pozicích.

Zajímá vás, jak byste při testování dopadli? Na internetu je k dispozici řada bezplatných osobnostních testů, samozřejmě v menším rozsahu než ty, které používají personalisté. Vyzkoušejte testování ihned.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook