Blog Profesia.sk
Srp
30

Barevná typologie. Zjistěte, jaký jste komunikační typ

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Barevná typologie. Zjistěte, jaký jste komunikační typ
Vyřizování pracovních e-mailů, prezentace výsledků, domlouvání schůzek, telefonování nebo sdílení zkušeností v kuchyňce. To jsou všechno formy komunikace, kterými trávíme přibližně 80 % pracovního dne. Aby byla vaše komunikace efektivnější, je dobré vědět, jaký jste komunikační typ.

Barevná typologie osobnosti rozděluje lidi do 4 základních komunikačních stylů. Používá se při přijímacích pohovorech, když vás hodnotí personalisté, ale také při různých firemních školeních, aby se zlepšila komunikace na pracovišti, mezi kolegy, nadřízenými nebo odděleními.

Jak zjistíte, kam patříte? Každý komunikační typ má své charakteristické rysy podle toho, zda je člověk extrovert nebo introvert, zda je orientovaný na úkoly a data nebo na vztahy a lidi. Někteří mohou být více vyhranění, převažují u nich vlastnosti jednoho typu, jiní mohou být kombinací dvou typů.

Zelená – laskavý typ

Je intuitivní, pasivní a orientovaný na vztahy. Tento typ si velmi zakládá na osobních vztazích, spolupráci a týmové práci. Je velmi empatický a snaží se být se všemi zadobře. V kolektivu je oblíbený, je trpělivý a taktní. Svůj názor si obvykle nechává pro sebe. Není příliš asertivní a potřebuje povzbuzení od svého okolí.

Žlutá – expresivní typ

Je vnímavý, aktivní a orientovaný na vztahy. Je přátelský, plný energie a nadšení; tyto vlastnosti dokáže snadno přenést na ostatní kolem sebe. Rád se směje, vtipně komunikuje a je velmi okouzlující. Poznáte ho také podle neverbální komunikace, výrazných gest nebo mimiky. Jeho silnou stránkou je komunikace a z mnoha věcí se dokáže „vykecat“. Mluví rychlým tempem, ale nevěnuje se detailům. Často je nepozorný a v jeho práci se mohou nacházet chyby. Přichází s mnoha nápady, ale obvykle potřebuje pomoc při jejich realizaci.

Modrá – analytický typ

Posouváme se od typů orientovaných na vztahy k těm, kteří jdou více po číslech a výsledcích. Takový je i analytický typ, který je pasivní, intuitivní a orientovaný na úkoly. Je organizovaný a má rád fakta, čísla a argumenty. Rád hodnotí, ale nerad se rozhoduje. Nejdříve si splní své úkoly a až pak se zapojí do neformální konverzace. Mluví jasně, stručně a pouze k věci.

Červená – vůdčí typ

Vůdčí typ je vnímavý, proaktivní a orientovaný na úkol. K úkolům přistupuje seriózně a pragmaticky. Je rozhodný, logický, zodpovědný a má rád věci pod kontrolou. Jde mu o okamžité výsledky, nikoli o dlouhodobý plán. V komunikaci ho zajímají otázky: kdo, co, jak a proč. Většinou je to on, kdo se ujme vedení týmu. Někdy může být impulzivní, prosazovat své vlastní postupy a řešení a odmítat dialog.

Jak to využít při hledání práce?

Studie ukazují, že s nástupem umělé inteligence a technologií, jsou právě soft skills těmi vlastnostmi, ke kterým budou personalisté stále více přihlížet a vyžadovat. Uchazeči budou muset prokázat své komunikační schopnosti, přátelský a pozitivní přístup, motivaci nebo flexibilitu. Pokud tedy dokážete určit, který komunikační styl je vám nejbližší, můžete snadno odhadnout svůj protějšek, ať už jde o kolegu, šéfa nebo personalistu na pohovoru.

Využijte toho, jaký jste komunikační typ, i při hledání práce:

  • Stavte na svých silných stránkách. Pokud dokážete určit svůj typ, můžete odvodit své silné stránky. Můžete je pak zdůraznit ve svém životopise nebo při pohovoru. Snažte se být co nejpodrobnější a vyvarujte se zobecnění.
  • Stejně tak můžete definovat své slabé stránky a říci, v čem byste se měli zlepšit. Personalisté mohou takovou sebereflexi ocenit. Zároveň na nich můžete pracovat a zlepšovat se.
  • Dokážete rozpoznat typy svých kolegů nebo komunikačních partnerů a přizpůsobit svou komunikaci situaci nebo se vyhnout konfliktům. Pokud je váš kolega analytický typ a vy jste expresivní, tak víte, že byste mu měli zadat úkol jasně a srozumitelně. Když jdete na pohovor a naproti vám sedí vůdce, musíte ho přesvědčit hlavně svými dosaženými výsledky. Pokud naproti vám sedí laskavý typ, bude ho především zajímat, jaké vztahy jste měli na pracovišti a proč jste odešli.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook