Blog Profesia.sk
Říj
26

Získejte náskok před roboty: Které dovednosti se vyplatí rozvíjet?

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Získejte náskok před roboty: Které dovednosti se vyplatí rozvíjet?
Z průzkumu McKinsey Institutu vyplývá, že v příštích deseti letech zanikne polovina současných pracovních míst. Není jednoduché se zorientovat v tom, které pozice v blízké budoucnosti přeberou automatizované systémy a roboti. Podívejte se na věc z větší perspektivy a nejprve si položte otázku, zda se vaši práci mohou naučit roboti. A pokud ne dnes, zda existuje odůvodněný předpoklad, že to budou umět v blízké budoucnosti.

Které dovednosti a schopnosti se roboti nenaučí?

Stephen M. Kosslyn v článku pro Harvard Business Review píše, že profese, které jsou nejvíce ohroženy automatizací, jsou v podstatě rutinní a sestávají se ze stále se opakujících se činností. Může jít například o čtení rentgenových snímků nebo skladové hospodářství. Podle Kosslyna proto není tak důležité přemýšlet o tom, které pozice zaniknou, ale zaměřit se přímo na ty konkrétní aspekty současných profesí, které budou nahrazeny stroji.

To si můžete snadno představit na příkladu samoobslužných pokladen. Deset pokladních bylo nahrazeno stroji, ale bylo vytvořeno jedno nové místo vedoucího a asistenta. Ten řeší problémy, které se běžně vyskytují při manipulaci se zbožím nebo při platbách. Jeho pracovní náplň se od náplně původní práce pokladníka liší v několika ohledech. Zatímco samotné skenování zboží se v náplni jeho práce zredukovalo na minimum, zvýraznily se tzv. soft skills: řešení problémů v souvislostech, komunikace s lidmi a nabídka pomoci.

Kosslyn ve svém průzkumu velkého počtu profesí identifikoval dva nejčastější aspekty práce, které nejsou rutinní a zároveň je obtížné je automatizovat:

  1. Emoce – zapojujeme je při komunikaci, jsou spojeny s empatií a pomáháním a hrají také významnou roli v našem každodenním rozhodování. Přestože existují snahy emoce vědecky uchopit a automatizovat, je stále obtížné je integrovat do automatizovaných procesů.
  2. Kontextpouze lidé, nikoli roboti, mohou při rozhodování nebo interakci s jinými lidmi plně zohlednit kontext. Právě proto, že kontext není časově definován ani ohraničen, může naše jednání změnit prakticky z minuty na minutu. Každým okamžikem, kdy do procesu vstoupí nová událost, se mění celý kontext situace, a tím i základ pro naše smysluplné rozhodování a jednání. Roboti se učí z dat, která měli k dispozici v jiném kontextu.

Tyto dva klíčové aspekty, které přežijí robotizaci a automatizaci, jsou také základem nejžádanějších měkkých dovedností uchazečů o zaměstnání. Jedná se například o tyto dovednosti:

  • kritické myšlení
  • rychlé učení se novým věcem
  • kreativní řešení problémů
  • efektivní komunikace

Znalosti ze školy a kurzů o tom, jak technologie fungují a jak s nimi pracovat, nestačí. Budete se totiž potřebovat naučit i to, co se počítače nikdy nenaučí. A protože se jedná o dovednosti a schopnosti definované poměrně široce, vnímané jako abstraktní a obtížně uchopitelné, je to výzva nejen pro jednotlivce, kteří se snaží uspět ve světě práce, ale také pro nastavení vzdělávacího systému nové generace.

Je i vaše pozice ohrožena automatizací?

Až budete přemýšlet o tom, zda je vaše profese ohrožena, můžete si zkusit ověřit svůj předpoklad na hravé stránce Will robots take my job? (Vezmou mi roboti práci?). Stránka vyhodnocuje hlasování lidí, kteří přispívají svými osobními předpoklady a prognózami do průzkumu o tom, které pozice mají jakou šanci přežít postupující robotizaci a automatizaci procesů.

Zdroj: Will robots take my job? Výsledky pro pracovní pozice “Právníci” a “Účetní a auditoři”

Výstupem je pak číselné a grafické znázornění výsledků hlasování. Podle této stránky mají například právníci pouze 5 % pravděpodobnost, že jejich práci převezmou automatizované stroje, zatímco účetní a auditoři již musí počítat přibližně s 50 % rizikem.

Počítejte s tím, že se stále jedná pouze o určité předpoklady a pravděpodobnosti. Nespoléhejte se proto stoprocentně na výsledky průzkumu. Mnohem lépe uděláte, když budete rozvíjet takové schopnosti a dovednosti, o kterých jsme psali výše a které se roboti nikdy nenaučí.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook