Blog Profesia.sk
Led
21

Jak objevit svůj talent a silné stránky a jak souvisejí s životní spokojeností?

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Jak objevit svůj talent a silné stránky a jak souvisejí s životní spokojeností?
Jak by mohl znít recept na úspěch? Poznejte své talenty a rozvíjejte je. Výsledkem je často úspěšnější a spokojenější pracovní i soukromý život. O tom, jak na to, hovořil český psycholog Dalibor Špok v pořadu Universum na Radiu Wave.

Na co máme talent a co s ním dělat?

Vnímání talentu jako úzce vymezeného specifického nadání, například pro určitou uměleckou nebo sportovní činnost, může být omezující a v konečném důsledku kontraproduktivní. Přemýšlejte o něm spíše v širším smyslu, tj. jako o svých silných stránkách.

„Pokud chápeme talent takto široce, každý z nás ho k něčemu má. Pro něco máme silné předpoklady a pro něco jiného zase slabé. Z hlediska našich praktických životních rozhodnutí je jedno, jestli mluvíme o silných stránkách, specifických potřebách nebo úzce vymezeném talentu,“ dodává Dalibor Špok.

Lze namítnout, že ve vysoce konkurenčních oborech, jako je umění, uspějí především ti nejtalentovanější. Za těchto okolností přistupujeme k hodnocení vlastního talentu tak, že porovnáváme své postavení v žebříčku nejnadanějších (např. 10 % nejlepších studentů v oboru, kterému se hodláme věnovat). Pro objektivně definovaný úspěch tedy nemusí stačit, že máme pro něco vyvinuté silné stránky.

Výše uvedené je objektivně důležité zejména tam, kde je samotný výkon profese postaven na talentu. To je právě v případě umění.

 

V mnoha jiných oborech však talent v jeho čisté podobě není tak zásadní. Roli hraje spíše motivace, inteligence, píle nebo ochota učit se. V těchto oborech je snaha o objektivní porovnávání na začátku, například mezi začátečníky nebo ve škole, naopak kontraproduktivní. Může to znamenat, že jsme se ještě nenaučili určitou kompetenci, ne že pro ni nemáme talent.

Pokud však v činnosti, která je typicky postavená na důležitosti talentu, zjistíme, že ten náš se pohybuje spíše kolem průměru, Dalibor Špok radí, abychom si ji ponechali jako koníček nebo vedlejší činnost. I jako koníček nebo volnočasová aktivita nás tento obor totiž může hluboce naplňovat a neinvestujeme do něj příliš mnoho úsilí z hlediska primární profese, která by nás měla živit.

Z psychologického hlediska je tedy vhodnější podívat se na vlastní vnitřní žebříček silných stránek. Neporovnáváme přitom své nadání s lidmi kolem nás a nezkoumáme, kde v hierarchii se náš talent nachází ve srovnání s obecným průměrem. Spíše si ujasněme, jaká je naše nejsilnější stránka v porovnání s těmi méně silnými. Na této dominantní silné stránce pak můžeme založit svá životní rozhodnutí.

Je dobré myslet na to, že můžeme najít silné stránky ve více oblastech života. Dalibor Špok připomíná, že když mluvíme o talentu, nemáme na mysli pouze činnosti spojené s naší prací a zaměřením, ale prakticky všechny oblasti života. Příkladem mohou být mezilidské vztahy. Zatímco jedna osoba umí velmi dobře řešit konflikty, druhá dokáže nadchnout a motivovat ostatní pro vzdálenější cíle. Někdo je jako ryba ve vodě v nestrukturovaných, dynamických situacích, jinému vyhovuje stabilita a jasná pracovní rutina.

3 způsoby, jak objevit své silné stránky

Prvním způsobem, který může o našich silných stránkách hodně prozradit, je pohled do minulosti. Zamyslete se nad činnostmi, které jste v minulosti vykonávali, ať už v rámci zaměstnání, studia, brigád, koníčků nebo dobrovolnictví. Vzpomeňte si na různé společenské situace, do kterých jste se dostali a podívejte se na ně z hlediska svých motivů.

Proč jste se zapojili právě do těchto konkrétních aktivit a co se vám na nich osvědčilo? Hledejte společné jmenovatele svých aktivit v podobě potřeb nebo aspektů vaší osobnosti, které byly určitými činnostmi uspokojeny.

Jedna činnost, například pletení náramků jako koníček z dětství, může mít pro různé lidi různý motivační základ. Jedno dítě si tím realizuje svou potřebu soustředěné práce o samotě. Pro jiné může být naplněním nadšená zpětná vazba od kamarádů, kterým náramky přátelství daruje. Další si užívá kreativní možnosti nových barevných kombinací a vzorů, které sám vymýšlí. Přestože si často nepřenášíme konkrétní záliby z dětství do dospělosti, motivy jsou stále naše. Takto zmapované motivy vám poskytnou pomůcku pro zmapování vašich silných stránek nebo talentu.

Druhým způsobem, jak objevit svůj talent, je soustředit se na přítomnost a na to, čemu dáváme v současnosti přednost. Pokud cítíme, že máme nebo bychom mohli mít v nějaké oblasti talent, je dobré vyzkoušet si konkrétní činnosti a nebát se experimentovat. Vstupem do nového prostředí, nových rolí a oblastí se o sobě můžeme hodně naučit.

To však neznamená, že se bezmyšlenkovitě pustíme do každé nové zajímavé činnosti jen proto, že se nám líbí a pak ji silou vůle tlačíme. Nechme hledání nového talentu od základů a s tím spojený trénink vytrvalosti a sebekázně na dětech. My se pokusme rozvíjet ty oblasti, v nichž jsme již vypozorovali nějaké nadání, a to i za předpokladu, že by se jednalo o úplně jiné situace, než jsme dosud zažili.

Třetím, spíše doplňkovým způsobem objevování silných stránek, je obrátit se na své okolí, na rodinu, známé, kolegy, přátele. Je důležité, aby oslovených osob bylo více a aby tyto osoby pocházely z různého prostředí. Zeptejme se jich, v čem vidí naše silné stránky a nechme si jejich odpovědi uležet v hlavě, než z nich vyvodíme závěry.

Zaznívá ve zpětné vazbě něco častěji? Mají odpovědi nějaké společné znaky? Je to podobné 360stupňové zpětné vazbě, kterou možná znáte z pracovního prostředí. Aby byl obrázek co nejúplnější, shromažďuje o vás vedení co nejvíce individuálních zpětných vazeb od lidí, kteří s vámi pracovali na různých projektech a v různých pozicích.

Jak nás respekt k našim talentům dovede k naplněnému životu?

Pokud dokážeme rozpoznat a uspořádat silné stránky, které máme rozvinuté, umožní nám to hledat takové mezilidské vztahy a pracovní místa, která budou těmito vlastnostmi oplývat. Nebudeme například vynakládat zbytečnou energii na rozvoj kariéry, která je pro nás jen slepou uličkou. Lidé, kteří si váží svých silných stránek, často lépe zvládají svůj osobní i profesní život.

Uplatňování našeho talentu a toho, v čem jsme dobří, nám totiž dává pocit hrdosti, uspokojení a osobního štěstí. A spokojenost a rozvíjení našeho potenciálu vede k pocitu naplnění, seberealizace.

„Když rozvíjíme to, co nám bylo dáno, žijeme kvalitnější život. Není to o vydělávání peněz ani čistě o práci. Je to o našem celkovém přístupu k životním volbám,“ dodává Dalibor Špok a zdůrazňuje, že není nutné uplatnit všechny své schopnosti v jedné konkrétní profesi nebo oboru. Je však třeba je uplatnit v jednom životě. A to prostřednictvím takové kombinace práce, volnočasových aktivit, koníčků a projektů, které tyto potřeby uplatnění uspokojí. Mějte na paměti, že ne každá silná stránka vyžaduje na své uplatnění velkou časovou investici. Neplatí přímá úměra ve smyslu čím více, tím lépe.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook