Blog Profesia.sk
Dub
10

Jak být atraktivní pro zaměstnavatele i ve vyšším věku

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Jak být atraktivní pro zaměstnavatele i ve vyšším věku
U starších lidí se často setkáváme s negativismem a dokonce s beznadějí. Mají více než 25 let zkušeností, ale do důchodu je ještě daleko. Na trhu práce se však cítí jako ztracená generace. O tom, jak mohou být starší lidé pro zaměstnavatele stále atraktivní, jsme hovořili s naší HR odbornicí Petrou Novákovou.

Petra Nováková pracuje ve společnosti Profesia jako HR specialist. Je zodpovědná za výběrový proces nových zaměstnanců, ale i za vzdělávání a rozvoj těch stávajících. Vystudovala andragogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Své zkušenosti získala během dobrovolnictví v zahraničí a v nadaci Pontis. Zajímá se o témata firemní filantropie a dobrovolnictví.

Ahoj Péťo, téma, o kterém chceme mluvit, je starší lidé a hledání práce. Na mnoha fórech, ale i osobně se setkávám s názory, že starší lidé jsou při hledání práce méně preferováni pouze kvůli věku?

Na první pohled se to tak může zdát. Úspěšnost starších uchazečů však závisí na typu pozice, regionu, rychlosti pokroku v daném oboru a také na zásahu digitalizace nebo umělé inteligence do pracovní oblasti. Z našich údajů vyplývá, že starším lidem trvá přibližně o měsíc déle, než si najdou práci. Mladým lidem ve věku 25-36 let trvá proces nalezení nového zaměstnání v průměru dva měsíce. U lidí ve věku 46-55 let je to 90 dní.

V blízké budoucnosti to však může být zcela jinak. Vzhledem ke stárnutí populace budou muset zaměstnavatelé více pracovat také s cílovou skupinou 46+. Na druhou stranu to bude pro lidi v produktivním věku stejně náročné na sobě dále pracovat, protože věk odchodu do důchodu se prodlužuje.

Jaké jsou hlavní důvody, proč si starší člověk hledá práci déle?

Důvodů může být více, a to na obou stranách. Uchazeči ve vyšším věku mají většinou užší specializaci v oboru, které se léta věnovali a vyprofilovali se v ní. Pokud pak potřebují změnit typ pozice nebo pracovní náplň, mohou bojovat s předsudky zaměstnavatelů z hlediska flexibility a přizpůsobení se novým pracovním podmínkám a prostředí.

Trh práce se dnes mění závratnou rychlostí zejména díky automatizaci, digitalizaci, měnících se technologií nebo inovativních postupů. Nové pozice vznikají téměř neustále. Očekávání a požadavky zaměstnavatelů se změnily. Dokonce i dlouholeté zkušenosti mohou ztratit na významu, a to právě v důsledku vývoje technologií nebo pracovních postupů. Odvolávání uchazečů na to, jak to fungovalo v minulosti, na dnešní zaměstnavatele neplatí. Oblasti, které jsou pro starší uchazeče často problematické, jsou znalost cizích jazyků a práce s novými technologiemi.

Jaká je kvalita životopisů starších uchazečů o zaměstnání?

Při hledání zaměstnání je správně připravený životopis jedním z nejdůležitějších faktorů. Kvalita dnešních životopisů se liší a nelze ji zobecňovat. Dostáváme životopisy, které jsou přehledné, strukturované a odpovídají současným trendům a designu, ale také životopisy, které jsou zastaralé a nejsou přizpůsobeny dnešním potřebám. Některé z nich dokonce obsahují informace, které byly vyžadovány v minulém režimu, jako jsou údaje o zaměstnání rodinných příslušníků a informace, které ze zákona nemají potenciálního zaměstnavatele zajímat, jako je rodinný stav, počet dětí nebo náboženské vyznání.

U starších uchazečů je důležité, aby se zaměřili na své poslední zaměstnání, nejdůležitější zkušenosti a aby co nejkonkrétněji popsali náplň práce. Je také důležité, aby používali současný moderní jazyk a terminologii.

Jakých chyb se nejčastěji dopouštějí?

Největší chybou je, že si neaktualizují životopis. Posílají ho stejně jako před pěti nebo deseti lety. Formální stránka je zastaralá, obsahuje neaktuální informace, příkladem jsou stará školení a kurzy z 80. let, které už dnes nejsou relevantní.

Nevhodný je také příliš dlouhý životopis. Maximální délka jsou 2 A4. Postačí, když zdůrazní poslední 3-4 zaměstnání nebo 10-15 let zpětně. Je třeba vybrat to nejdůležitější, ale hlavně to „přeložit“ do atraktivní, zajímavé podoby.

Často se setkávám s tím, že popis práce je špatně uvedený. Mezi takové případy patří zkopírování popisu práce z pracovní smlouvy, uvedení všeobecných informací o společnosti, popis činnosti společnosti. Personalistu zajímá, na čem konkrétně dotyčný ve firmě pracoval, za co byl zodpovědný a jakých úspěchů dosáhl.

Častým problémem bývá i zastaralá nebo nevhodná fotografie. A celkové uspořádání životopisu, překlepy, chyby, nejednotný styl a žádné členění.

Na internetu jsem našla rady, že starší uchazeči by měli ze svého životopisu odstranit jakékoliv informace, které by mohly naznačovat, kolik jim je let. Tím se vyhnou zaujetí vůči jejich věku. Co si o tom myslíš? Už se ti takový životopis dostal do rukou?

Myslím, že je to dobrá rada, kterou se vyplatí vyzkoušet. Člověk na svůj věk přímo neupozorní. Personalista si i tak může orientačně zjistit věk na základě ukončení školy nebo délky praxe.

Věk může být spíše výhodou, pokud zaměstnavatel hledá na danou pozici seniora. Potom je důležité prezentovat ty správné pracovní zkušenosti a znalosti, odlišit se vzhledem životopisu, ale také upozornit na svou „aktivitu“ na trhu práce, například v motivačním nebo průvodním dopise.

Jak přistupuješ ke starším kandidátům ty?

Ano, i na naše nabídky reagují starší uchazeči. Obsah životopisu a to, zda uchazeč splňuje požadavky na danou pozici, posuzujeme u všech uchazečů stejně. S těmi staršími se však snažíme komunikovat trochu citlivěji a osobněji, protože jsme si vědomi, že mají na trhu práce obtížnější situaci. Obvykle je kontaktujeme telefonicky, pokud máme doplňující otázky nebo pokud máme pro kandidáta negativní odpověď. Vysvětlíme důvody našeho rozhodnutí a poskytneme zpětnou vazbu kvůli zlepšení do budoucnosti.

Jak jsou na tom starší kandidáti s používáním nových technologií?

Využívání nových technologií je velmi individuální. Je to o osobním přístupu a nastavení člověka. V dnešní době se setkáváme i s mnoha seniory v důchodovém věku, kteří rádi používají notebooky, chytré telefony a různé aplikace. Podobně je tomu i na trhu práce. Vidíme kandidáty ve vyšším věku, kteří na sobě pracují, navštěvují školení, online kurzy. Jsou však i pasivní, což se právě může projevit na jejich úspěšnosti při hledání práce.

Každému kandidátovi bych však doporučila, aby se toho nebál a zlepšoval se. Samostudiem se lze v mnohém zlepšit a někdy je to zcela zdarma. Existuje spousta online kurzů, seminářů nebo videí, díky kterým se mohou naučit mnoho dovedností.

A co sociální sítě? Velká část dnešní komunikace probíhá na sociálních sítích. Jak je mohou lidé využít při hledání práce?

Ti, kteří jsou online, mohou mnohem lépe využívat příležitosti, které dnešní doba nabízí. Mohou se rychleji dostat k nabídkám práce a rychleji na ně reagovat. U nás na profesia.cz si mohou kromě reakcí na nabídky vytvořit životopis a vložit ho do naší databáze, kterou si denně prohlížejí stovky zaměstnavatelů. To je další způsob, jak si hledat novou práci.

Prostřednictvím sociálních sítí mohou uchazeči získat komplexní informace o společnostech, pro které mají zájem pracovat. Mohou získat zajímavé kontakty a zjistit, jaká je firemní kultura nebo atmosféra. Získané znalosti mohou šikovně využít při pohovoru. Online prostor je také skvělým způsobem, jak se prezentovat a ukázat další aktivity, například prostřednictvím blogu nebo vlastních webových stránek.

Na co všechno by se měl člověk připravit, když jde na svůj první pracovní pohovor po 15 letech?

Může se stát, že člověk přijde na pohovor a všichni přítomní budou mladší než on. Není třeba se tím nechat zaskočit. V dnešní době je velmi důležité umět se „prodat“. Generace mladých lidí, kteří vyrostli s technologiemi v ruce, na nás působí nápaditě a sebevědomě. Na druhé straně mnoho zkušenějších lidí (tzv. poválečná generace a generace X) takovou sebedůvěru postrádá. Někteří už jdou na pracovní pohovor s tím, že neuspějí. To je první věc, kterou by měli změnit. Hlavní je být přirozený a ukázat, že mají zájem o nové věci a učit se. Pomůže také, když budou zdůrazňovat flexibilitu a pozitivní přístup ke změnám. Je třeba se zaměřit na přítomnost a budoucnost a neodvolávat se na minulost. Také je dobré zbavit se negativních emocí nebo zkušeností.

I při pracovních pohovorech je důležitá praxe. Pokud chybí, není třeba se stydět, ale je třeba pracovat na tréninku. Nejčastější otázky k pohovoru najdete na internetu a odpovědi si můžete procvičit před zrcadlem nebo s kamarádem.

Jaké jsou výhody starších zaměstnanců?

Starší zaměstnanci mají zodpovědný přístup k práci a již zavedené pracovní návyky. Je méně pravděpodobné, že do práci zaspí. :) Dokážou se soustředit delší dobu a nenechají se snadno rozptýlit. V krizových situacích si dokáží zachovat chladnou hlavu a využívají svých zkušeností. Jsou loajální a oceňují pracovní prostředí nebo benefity.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook