Blog Profesia.sk
Led
14

Jak se nejlépe připravit na návrat do práce po rodičovské dovolené

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Jak se nejlépe připravit na návrat do práce po rodičovské dovolené
Návrat do pracovního života po rodičovské dovolené nebo jiné pracovní přestávce vyvolává nejistotu a obavy. Zaměstnavatelé mají obavy o kvalitu pracovního výkonu vedle péče o děti, matky se zase obávají, zda jsou jejich zkušenosti a kvalifikace dostatečné pro dnešní trh práce a jaké podmínky mohou od zaměstnavatele očekávat pro skloubení pracovního a rodinného života. Ukážeme vám, jak s těmito problémy pracovat, jak je řešit a pomůžeme vám připravit se na hladký návrat do světa práce.

Zrekapitulujte si svou dosavadní kariéru a vytvořte si plán

Myšlenky na návrat do práce nejsou záležitostí posledních týdnů rodičovské dovolené. V různé míře intenzity vás budou provázet po celou dobu vaší kariérní přestávky a postupně se zformují do ucelenější představy o tom, kdy, jak a kam se chcete pracovně zařadit, až se přestanete plně starat o své děti.

Není nutné se vracet na původní pozici, pokud to tak sami necítíte. Čas, který získáte díky kariérní pauze, je příležitostí zamyslet se nad svým dosavadním profesním směřováním a uvědomit si, zda vám toto směřování a zaměření vyhovuje s ohledem na vaše nové potřeby v rodinném životě.

Během rodičovské dovolené si také možná uvědomíte své další silné stránky nebo rozvinete schopnosti, které vám ukážou nové kariérní perspektivy. Pokud jste dospěli k závěru, že by byla vhodná kariérní změna a hledáte, v jaké oblasti nebo profesi byste se chtěli uplatnit, nebojte se využít služeb kouče nebo kariérního poradce.

V okamžiku, kdy máte jasno o svém kariérním směřování, je dobré si vytvořit plán. Zvažte, s jakými možnostmi, podmínkami, ale i překážkami a riziky se na své cestě za pracovním uplatněním setkáte. Zjistěte si, které kurzy nebo školení potřebujete a naplánujte si jejich absolvování ještě během rodičovské dovolené.

Je pochopitelné, že s malými dětmi bude méně času a méně příležitostí a ambicióznější projekty přijdou v úvahu až postupem času. I s malým dítětem je však možné občas poslouchat podcasty na vybraná témata nebo číst newslettery zajímavých firem a osobností z vašeho oboru. Díky tomu si udržíte orientaci ve svém oboru. Mnoho kurzů najdete také online, což je pro rodiče na rodičovské dovolené velká výhoda.

Součástí tohoto plánu je také organizace rodinných záležitostí po nástupu do práce. Budete muset např. zajistit vyzvedávání dětí ze školky, jejich odvoz na kroužky nebo hlídání během prázdnin či nemoci. Pokud je to možné, je dobré zapojit nejen partnera, ale i širší rodinu. Pokud tuto možnost nemáte, přemýšlejte, koho byste mohli oslovit.

Může to být například ochotná sousedka nebo kamarádka z dětského hřiště, která si ráda přivydělá během rodičovské za příležitostné hlídání vašeho dítěte. Můžete se také obrátit na agentury nebo portály nabízející pomoc. Je dobré mít alespoň rámcové řešení pro co nejvíce situací, které mohou novou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem narušit. Pomůže vám, když se v této době budete mít na koho spolehnout.

Uveďte mateřskou dovolenou do životopisu a dostaňte se na pohovor

Aktualizace životopisu (popř. i profilu na LinkedIn) je prvním krokem při hledání práce. Doporučujeme neskrývat mateřskou a rodičovskou dovolenou, ale prezentovat toto období z hlediska toho, co vám přineslo. Samotná rodičovská role s sebou přináší rozvoj některých klíčových vlastností, jako jsou organizační schopnosti, schopnost stanovit si priority, multitasking nebo efektivní a asertivní komunikace. Nebojte se to takto uvést ve svém profilu.

Pokud jste se během pracovní přestávky věnovali i jiným aktivitám, uveďte je v životopise. Může jít například o dobrovolnickou práci při organizaci akcí v rodinném centru nebo o pomoc neziskové organizaci s vedením účetnictví. Nezapomeňte také uvést všechny kurzy, které jste absolvovali během rodičovské dovolené a doplňte stručné informace popisem toho, co jste se během nich naučili.

V průvodním nebo motivačním dopisu můžete rozvést svou představu o spolupráci, která by splňovala potřeby vás i vašeho potenciálního zaměstnavatele. Stanovujete tak hranice vaší možné spolupráce, ladíte vzájemná očekávání a nepřímo odpovídáte na otázky týkající se zajištění péče o děti.

 Úryvek z motivačního dopisu na pozici office managera na částečný úvazek (skutečné výběrové řízení s úspěšným výsledkem)

Další výhodou jasných informací o vašem rodinném stavu je to, že firmy a zaměstnavatelé, kteří s vámi vstupují do výběrového řízení, s touto skutečností již předem počítají. Nabídky, které se k vám takto dostanou, mohou být zajímavější, protože budete už od začátku spolupracovat se společnostmi, které rodičovství nevnímají jako problém, ale jako přidanou hodnotu.

Některé zahraniční společnosti již nabízejí zajímavé flexibilní úvazky pro rodiče. Jedná se například o returnship programs, tzv. stáže na tři až šest měsíců pro profesionály s perspektivou nabídky trvalého úvazku po skončení programu nebo sdílení pracovního místa, tzv. job sharing, kdy je pracovní náplň rozdělena mezi dva zaměstnance s částečným pracovním úvazkem.

Uspějte na pohovoru

Důsledná příprava, včasný příchod a vhodné oblečení jsou základem každého pohovoru. Zjistěte si o společnosti co nejvíce informací a připravte se na nejčastější otázky. Přijďte na pohovor s důvěrou ve své schopnosti a silné stránky. Mějte na paměti, že jste v rovnocenném, partnerském vztahu, a především přesvědčte potenciálního zaměstnavatele o svých kompetencích.

Počítejte však s tím, že firmy ještě stále mají silný blok přijímat lidi s pracovní přestávkou v životopise, typicky právě maminky po mateřské nebo rodičovské dovolené. Místo toho, abyste tuto situaci považovali za nespravedlivou nebo diskriminační, berte ji jako příležitost.

Pokud totiž pochopíte obavy a nejistoty na straně zaměstnavatele, můžete na ně adekvátně reagovat. Zmapujte si kritické oblasti, které by mohly v budoucnu představovat problém nebo konflikt. Zamyslete se nad tím, čeho se firmy při zaměstnávání maminek s malými dětmi nejvíce obávají a představte svá řešení jejich jazykem.

Sdělte svá řešení tak, aby zaměstnavatel dostal odpovědi na své obavy a nejistoty. S tím souvisí i připravený plán organizace pracovního a rodinného života, o kterém jsme psali výše. Zaměstnavatel tak bude vědět, na čem je a nebude si vytvářet domněnky nebo klást nevhodné otázky.

Další z obav personalistů a firem obecně ohledně lidí, kteří na určitou dobu vypadli z pracovního procesu, je, že tito lidé zaostávají za vývojem technologií, postupů a ztrácejí orientaci. Je vaší zodpovědností dokázat zaměstnavateli, že se jedná o dočasnou záležitost. Zdůrazněte, jaké kurzy jste absolvovali nebo jaká média, podcasty a autority sledujete. Definujte a představte časový rámec a způsoby, jakými se hodláte informovat o aktuálním dění ve svém oboru, abyste mohli plnohodnotně a kompetentně zastávat svou pozici s ostatními kolegy.

Pokud potenciálnímu zaměstnavateli prokážete, že máte jasnou vizi i detailně promyšlený plán, můžete získat cennou konkurenční výhodu. Nebojte se následně zeptat, jak firma přistupuje k rodičům a jaké mají tito zaměstnanci podmínky a možnosti ve výkonu své práce.

Podle Carol Cohen máte navíc jako rodič v některých aspektech života objektivně mnoho výhod oproti svým bezdětným kolegům. V souvislosti se založením rodiny pravděpodobně prožíváte stabilnější a klidnější období. Nečekají vás v blízké době velké rodinné změny nebo mateřská dovolená (tu už máte za sebou) nebo velké cestování po světě. Zároveň máte za sebou několikaměsíční až několikaletou pracovní přestávku, jste psychicky odpočatí a na nový pracovní život se do značné míry už sami těšíte.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook