Blog Profesia.sk
Lis
23

Dají se soft skills naučit?

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Dají se soft skills naučit?
Paradoxem kurzů měkkých dovedností je, že nejvíce si z nich odnášejí ti, kteří je nejméně potřebují. Jde o lidi, kteří již měkké dovednosti na určité úrovni ovládají nebo k nim mají dobré předpoklady. Ale co když jste soft skills nikdy cíleně netrénovali a máte pocit, že se v nich potřebujete zlepšit? Dají se soft skills naučit? Přečtěte si náš článek.

Možná jste se již víckrát ucházeli o práci s tím, že jste na ni dobře kvalifikovaní a máte odpovídající zkušenosti, a přesto vám to nevyšlo. Jedním z důvodů, proč byli upřednostněni jiní uchazeči, může být zdánlivě nepodstatný rozdíl: lépe zvládnuté dovednosti, které označujeme jako měkké nebo soft skills.

Pokud váš životopis překypuje dobře znějícími tituly, certifikáty a atraktivními názvy pracovních pozic, může vás to dostat na pracovní pohovor, ale k získání vysněné práce to nemusí stačit. Ve výběrovém procesu se v mnoha případech prosadíte spíše díky soft skills než na základě předhledu vzdělání nebo pracovních pozic bez dalších souvislostí.

Zaměstnavatelé stále častěji upřednostňují dovednosti uchazečů, které pro ně představují konkurenční výhodu. A to kandidáti s vyšší úrovní soft skills jsou. Přispívají k dobré firemní kultuře, atraktivitě zaměstnavatele a to vše se pak odráží i v komunikaci firmy navenek.

Jak se tedy dají soft skills učit, posilovat a trénovat? Jaké formy výuky těchto dovedností je třeba zvolit? A co můžete pro jejich rozvoj udělat i vy sami v každodenním životě?

Které formy výuky soft skills jsou nejúčinnější?

Tomas Chamorro-Premuzic v článku pro Forbes shrnuje výsledky výzkumu základních přístupů k rozvoji měkkých dovedností, z nichž vybíráme dva hlavní:

  • koučink
  • školení spojené s tréninkem

Podle výsledků má koučink významný vliv na kariérní úspěch jednotlivce, výrazně zlepšuje schopnost zvládat různé situace, emoční pohodu a motivaci. Je to především proto, že koučování jako metoda funguje na základě poskytování zpětné vazby, včetně podrobné, tzv. 360stupňové podoby. Právě tato zpětná vazba se ukázala být důležitým faktorem pro další rozvoj jednotlivce, protože pomáhá kandidátům najít klíčové nedostatky a prostor pro zlepšení.

Forma školení a tréninků je nejvhodnější ve formě úzce zaměřených vzdělávacích programů. Všeobecné kurzy zaměřené na rozvoj univerzálních měkkých dovedností tedy nejsou tou správnou volbou. Je důležité zaměřit se na konkrétní dovednost a ideálně ji také zasadit do kontextu. Například školení zaměřená na prodejní dovednosti skutečně vedou ke zvýšení prodeje, angažovanosti i budování vztahů se zákazníky. Totéž platí pro školení zaměřená na podporu týmové práce a spolupráce.

Soft skills se dají naučit alespoň do určité míry. Nejvíce pro sebe uděláte, pokud zkombinujete kvalitní specializované školení, koučink založený na zpětné vazbě a vyzkoušíte si nové dovednosti v reálných situacích. Ty můžete zažít nejen na pracovišti, ale také například v obchodě, při komunikaci s učiteli svých dětí nebo ve vašich blízkých vztazích.

Mnoho zaměstnavatelů zároveň uvítá, když uchazeči o zaměstnání projeví proaktivní přístup k vlastnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání. Pokud jste tedy absolvovali nějaké kvalitní školení, nebojte se to uvést ve svém životopise nebo motivačním dopise.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook