Blog Profesia.sk
Kvě
26

Čeho si všímat na firmě a jak vstoupit do výběrového řízení jako partner?

Autor: | Kategorie: Hledání práce |
Čeho si všímat na firmě a jak vstoupit do výběrového řízení jako partner?
Stejně jako si firma vybírá mezi kandidáty, i vy si vybíráte firmu, ve které chcete pracovat. Přečtěte si, na co se u potenciálního zaměstnavatele zaměřit a jak nastavit partnerskou komunikaci od samého začátku.

Zaměřte se na to, co můžete ovlivnit

Pokud jste si mezi inzeráty vybrali pracovní nabídku, která vás oslovila, můžete udělat poměrně dost pro to, abyste ve výběrovém řízení uspěli. Mnoho důležitých informací a záchytných bodů pro vaši reakci najdete přímo v pracovní nabídce.

Komunikace s potenciálním zaměstnavatelem se neomezuje pouze na dokumenty, které zašlete na e-mail personálního oddělení. Zkontrolujte svou digitální stopu, zadejte své jméno do vyhledávačů a zkontrolujte, jak působíte na sociálních sítích. Je důležité, abyste se za svoje vystupování v celém výběrovém řízení mohli postavit. To zvýší vaše sebevědomí a šance na úspěch.

Dobrého zaměstnavatele poznáte podle toho, že vždy víte, na čem jste

Dobrou společnost poznáte podle jasné a srozumitelné komunikace. Už z nabídky práce můžete vycítit, jakým tónem je napsaná a jestli si odpovědné osoby daly záležet na tom, aby obsahovala všechny informace, které potřebujete k rozhodnutí. Působí na vás nabídka práce spíše jako návrh na nalezení oboustranně výhodné dohody nebo jako seznam jednostranných požadavků?

Inzerát dobré firmy totiž obsahuje nejen zákonné minimum, název pozice a požadavky, ale také jasně prezentuje firmu a její hodnoty, podrobně popisuje, co vlastně budete na konkrétní pozici dělat a definuje ideálního kandidáta. Nemusíte si nic domýšlet a už od začátku víte, s kým a s jakými očekáváními máte tu čest. Také víte, zda souzníte s hodnotami a ideovým zaměřením společnosti nebo zda od začátku cítíte, že byste si nerozuměli.

Co je to značka zaměstnavatele (employer brand) a proč je důležitá?

Firmy, které jsou pro zaměstnance a uchazeče atraktivní, jsou především ty, které systematicky budují svou „značku zaměstnavatele“ neboli „employer brand“. Jedná se soubor takových kroků, které se zaměřují na spokojenost, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnanců a zároveň komunikaci těchto hodnot navenek. Pokud si společnost vybuduje image atraktivního zaměstnavatele, je pravděpodobnější, že přirozeně přiláká talenty a kvalitní pracovní sílu.

Nemusí jít jen o zaměstnavatele známé na národní nebo mezinárodní úrovni – dobrou značku může mít i lokální podnik ve vašem městě, o kterém víte, že má spokojené zaměstnance a dokážete si představit, že byste mohli být jedním z nich.

Aby firmy zvýšily svou atraktivitu pro potenciální zaměstnance, musí především dobře komunikovat. V těchto případech víte, že jste na správné adrese:

  • z nabídky práce jste se dozvěděli vše potřebné k tomu, abyste se mohli rozhodnout vstoupit do výběrového procesu bez nejistoty,
  • po odeslání odpovědi na nabídku obdržíte zprávu, že vaše dokumenty dorazily v pořádku,
  • obdržíte také informace o tom, co bude dále následovat v rámci výběrového řízení a v jakém časovém horizontu, 
  • dostanete zpětnou vazbu, pokud reakce na pracovní nabídku nebo nějaká fáze výběrového řízení vyžadovala specifický a časově náročný úkol,
  • o výsledku výběrového řízení budete informováni i v případě, že neuspějete. Čím dále jste se ve výběrovém řízení dostali, tím osobnější a podrobnější by měly být informace o důvodech, které vedly společnost k upřednostnění jiného kandidáta.

U dobrého zaměstnavatele víte v každé fázi výběrového řízení, na čem jste. Nenechává vás tak v nejistotě. Chápe, že důležitý je nejen pracovní, ale také potenciální pracovní vztah. Na každé jeho straně jsou lidé. Životního partnera si vybíráme tak, aby nám spolu bylo dobře. V případě pracovního partnerství tomu není jinak.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook