Blog Profesia.sk
Bře
26

Kariérní pauza nemusí být problém: Zjistěte, jak ji co nejlépe využít

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Kariérní pauza nemusí být problém: Zjistěte, jak ji co nejlépe využít
Přestože přerušení kariéry pomalu přestává být výjimkou potvrzující pravidlo, náboráři na něj stále pohlížejí s nedůvěrou, zejména pokud jej uchazeč zamlčí nebo dostatečně nevysvětlí. Pokud hledáte nové zaměstnání po přerušení kariéry a obáváte se stigmatizace na trhu práce, přečtěte si, jak můžete dát vaší přestávce v životopisu smysl.

Jak vysvětlit kariérní pauzu? Věcně a pravdivě

Přerušení kariéry není jen o mateřské dovolené nebo nedobrovolné nezaměstnanosti. Může jít i o péči o nemocného příbuzného, čas na studium nebo sabatikl.

Při návratu do pracovního procesu počítejte s tím, že jedním z nejdůležitějších faktorů, na které se náboráři zaměří, bude délka pracovní přestávky. Tolerovatelná doba se pohybuje mezi třemi a šesti měsíci. Je to také doba, kterou si většina zaměstnanců vyhradí na sabatikl.

Pokud si vezmete delší přestávku, bude pro vás vysvětlování o něco složitější, ale je dobré o tom na rovinu informovat v životopise a na pohovoru, stejně jako v případě mateřské a rodičovské dovolené. Nebojte se například přiznat, že jste se rozhodli vzít si volno, abyste se postarali o nemocného příbuzného, nebo že jste sami potřebovali čas, abyste se vypořádali se zdravotním stavem a zotavili se.

Na otázky týkající se časového okna odpovídejte pravdivě a upřímně. Je možné, že ne všechny otázky vám budou vyhovovat. Důvody kariérní pauzy mohou být osobní a citlivé. Je proto pochopitelné, že nechcete na otázky odpovídat podrobně. Poskytněte potenciálnímu zaměstnavateli základní informace, které nezbytně potřebuje k pochopení vaší situace.

Najděte v kariérní pauze smysl

Kariérní pauza často není pauzou v pravém slova smyslu. V jejím časovém rámci se totiž děje něco jiného. Řešíte problémy a situace, které přímo nesouvisejí s vaší profesí, ale rozvíjejí vaše další dovednosti a kompetence.

Například během mateřské a rodičovské dovolené se zdokonalíte v time managementu, určování priorit a zvládání krizových situací.

Pokud cestujete, získáváte zkušenosti s praktickým používáním cizího jazyka, zlepšíte si schopnost plánovat a pružně reagovat na změny. Zároveň se často musíte spoléhat sami na sebe ve světě, který jste předtím neznali. To také zlepšuje vaše komunikační a sociální dovednosti.

Pokud jste prošli syndromem vyhoření nebo jste přerušili kariéru kvůli zdravotnímu stavu, poučení, které si z celé situace odnesete, může souviset s uvědoměním si potřeby sladit pracovní a osobní život. Jednou z důležitých sociálních dovedností v tomto kontextu může být schopnost asertivně si stanovit vlastní hranice.

Určete si sami pro sebe tyto klíčové kompetence, které jste se naučili během přestávky v pracovním životě. Odmítněte představu, že přerušení kariéry je jen prázdné okno ve vašem životopisu. Pokud dáte vaší přestávce v pracovním prostředí smysl vy, uvidí ho i váš potenciální zaměstnavatel nebo náborář.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook