Blog Profesia.sk
Čvn
30

Budeme se kvůli práci učit celý život?

Autor: | Kategorie: Motivace a rozvoj |
Budeme se kvůli práci učit celý život?
Trh práce se vyvíjí a stále přibývají nové obory a pracovní pozice. S tím přichází i poptávka po nových schopnostech pracovníků. To se netýká jen současných studentů a lidí nastupujících do své první práce, ale všech napříč věkovým a profesním spektrem. Podoba současných pracovních míst se mění prakticky za pochodu.

Základem jsou soft skills

Nové technologie, které byly ještě před rokem v plenkách, dnes nekompromisně odsouvají ty zavedené do historie. Podle výzkumu, který zveřejnila Stella Virium Qualifications Development Foundation, bude až 60 % lidí vstupujících na trh práce v roce 2025 vykonávat dnes neexistující povolání. Celý proces změn urychluje rozvoj umělé inteligence a automatizace.

Oblast dostupných znalostí, informací a postupů, které bychom si uměli osvojit, není nekonečná. Musíme se zaměřit na takové kompetence, které jsou dostatečně univerzální, aby nám umožnily efektivně řešit co nejširší škálu možných úkolů nebo problémů.

Stále méně se totiž budeme setkávat s problémy, které mají jediné správné řešení a konkrétní postup, který stačí jednoduše aplikovat. Můžeme automatizovat předvídatelné, opakující se činnosti, tj. můžeme roboty naučit do té míry, že na výkon dané práce budou stačit sami. Na nás budou v práci čekat úkoly, které vyžadují netradiční myšlení, kritické myšlení a širší soubor kompetencí, které označujeme pojmem měkké dovednosti (soft skills). A ochota učit se novým věcem je jednou z nich.

Ochota učit se: Nezbytný standard i konkurenční výhoda

Abychom uspěli na současném trhu práce, budeme potřebovat nejen schopnost učit se novým věcem, ale také značnou ochotu držet krok s dynamickým vývojem. Zatímco tradiční pojetí řemesla nebo profese je založeno na opakování osvědčených postupů, které vedou k požadovanému výsledku, v moderním pojetí se již nespokojíme s tvrzením „děláme to tak už léta“ nebo „vždycky to tak fungovalo“.

Kariérní poradkyně Emília Lopušníková pro Forbes k tomuto tématu uvedla, že v dnešní době je nutné se celoživotně vzdělávat a absolvovat kurzy nejen z hlediska uplatnění na trhu práce, ale také z hlediska vlastní hodnoty. Lidé, kteří na sobě pracují, si častěji váží sami sebe.

Podle našeho průzkumu tvoří základní mix nejžádanějších kompetencí (pro pozice středoškoláků i vysokoškoláků) znalost anglického jazyka, schopnost práce s MS Office, pracovní zkušenosti v oboru, a je doplněný měkkými dovednostmi v podobě dobrých komunikačních schopností, zodpovědného přístupu a ochoty učit se.

Pokud máte pocit, že máte v těchto dovednostech mezery, investujte čas, energii a peníze do jejich rozvoje. Jsou totiž naprosto standardní a jejich nedostatek vás může jednoduše diskvalifikovat z mnoha výběrových řízení.

Dovednosti, znalosti a kompetence, které vám naopak mohou poskytnout konkurenční výhodu, jsou ty, které se týkají vašeho oboru. Jde o cílenou specializaci, orientaci v novinkách v oboru, držení kroku s nástupem nových technologií. Udržujte se v kondici absolvováním nových kurzů, účastí na konferencích nebo poslechem podcastů z vašeho oboru. Co platilo před rokem, nemusí platit dnes.

Podle Marka Kmeta je představa, že si absolvent po škole najde jedno stabilní zaměstnání nebo dokonce profesi bez nutnosti dalšího vzdělávání, spíše historickou fikcí. Vývoj nových pracovních míst, ale také úplná změna kariéry a s tím související nutnost neustále se učit novým věcem, se stává novou normou.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook